“آموزشگاه هنرهاي تجسمي بادبادك “پس از سال ها تجربه در آموزش كودكان ، اينبار فرصتي براي بروز خلاقيت، آرامش و تنوع آموزش را در بستر بازي های کودکانه فراهم كرده است .
امكانات ما درخانه كودك :
١- پذيرش كودكان در فضاي بازي همراه با مربي
٢- برگزاري دوره های مادر و كودك
٣- ورك شاپ های روزانه
٤- انواع كلاس هنرى ويژه كودكان
٤- برگزاري جشنهای تولد با رویکردی متفاوت