کالای پیدا شده

همراهان گرامی چنانچه یکی از مدارک یا اشیاء پیدا شده در لیست زیر متعلق به شما می باشد، خواهشمند است در خصوص نحوه تایید و تحویل، با شماره تلفن ۲۶۱۲۲۴۲۶ داخلی ۱۱۱ تماس حاصل نمایید تا با گذراندن پروسه‌ی تعریف شده، مدرک فوق ‌به شما تحویل داده شود.